Charakteristika loga

logo_03


Kruh
= symbol společenství, celistvosti, partnerství

Kruh „nezačíná a nekončí“, symbolizuje věčnost – nekonečnost. Zároveň je znamením vítězství.

Dítě není objekt vzdělávacího úsilí, ale subjekt vlastního vzdělávání.

Kříž, rozdělující kruh = symbol naděje , lásky

Obecně je kříž vnímán jako symbol křesťanství. Kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus, je symbolem nejen utrpení a smrti, ale naděje, lásky, víry ve vzkříšení.

Pro dítě je nejdůležitější láska a tělesný kontakt s rodiči. Z bezpodmínečné lásky v dětství čerpá dítě celý život.

Barevnost = rozmanitost, různost dětí

Jedinečnost každého dítěte je vnímána jako hodnota sama o sobě a proces jeho uskutečňování s sebou přirozeně přináší životní radost.

Čtyři díly kruhu = JÁ – TY (MY – VY) – MŠ – JABULA

Celistvá na smysl zaměřená pedagogika Franze Ketta. „Učím se říkat ty.“

Slunce = vnímavost k životu, život je dar, smysl

Světlo je symbol lidského života. Slunce dává světlo a teplo, tak i lidé by měli být pro ostatní, zejm. děti,  světlem a průvodcem, jak dobře žít život na zemi.

Vnímavost k životu je základem zdařilého života ve vztazích a naopak. Úcta k jedinečnosti člověka. Radost z bytí v přítomnosti je základem zdařilého nacházení smyslu života a naopak.

= Místo pro život

Mateřská škola je cíleně utvářena jako pro dítě důvěryhodný prostor, kde se můžeme s otevřeností, citlivě a ohleduplně setkávat a s vnímavostí ukazovat, že v něm respektujeme nejvyšší dobro a jsme připraveni mu dát vše, co potřebujeme k tomu, aby mohlo naplňovat s radostí svou jedinečnost a smysl toho proč se vzdělává.

Jabula = Jan Bula – kněz,

 který se věnoval dětem a mládeži v našem kraji. Narozen 24. června 1920 v Lukově u Moravských Budějovic. 15. listopadu 1951 nezákonně odsouzen k smrti ve spojitosti s tzv. babickým případem. 20. května 1952 popraven komunisty v Jihlavě. V roce 1990 soudně rehabilitován a v roce 2004 zahájeno beatifikační řízení.

 

Motivační citáty

  1. A přesto říci životu ano.  V. E. Frankl
  2. V každém člověku je něco vzácného, co není v nikom jiném. Martin Buber
  3. Nejkrásnější pod sluncem je být pod sluncem. Fr. Kett
  4. Stávám se sám sebou, když vyslovím ty. Martin Buber

Share This