NABÍDKA ODPOLEDNÍCH ČINNOSTÍ PRO DĚTI Z MŠ JABULA

(Děti 3 – 6 let), cena: 350,-Kč / na pololetí

Den

Název kroužku

Hodina

Lektor

Pondělí

     
 Úterý      
 Středa      

 Čtvrtek

 Čtvrtek

Zdravotní cvičení

Keramika

 15:00 – 15:45
15:45 – 16:30

 

14:30 – 16:00

 Alena Žáková

Miroslava Růžičková

 

   

 Pátek

 Pátek

Tvoření

Škrpálníček

 14:30 – 15:30

15:30 – 16:30

Anna Prokopová

Anna Prokopová

Share This