Duchovní program

Pro děti:

– středeční dětská mše sv. – v 10:00 hod. v MŠ s krtečkem

 

Pro rodiče:

– každý pátek od 15:00 hod. do 16:00 hod. – modlitební setkání pro rodiče v orlovně

 

Spirituál:

Kaplan P. Vojtěch Libra

 

  • Etická a náboženská výchova se promítá do každodenního života v rámci platných právních předpisů i v systému současných kurikulárních dokumentů.
  • K dětem přistupujeme otevřeně, ohleduplně a citlivě. Jedinečné lidství každého dítěte přirozeně přináší životní radost.

Vnímavost k životu je základem zdařilého života ve vztazích a naopak. Franz Kett

Share This