Vítejte na stránkách JABULA

 

Jsme tu pro Vás každý pracovní den od 6:45 do 16:00 hod.

Sledujte náš příběh na našem FACEBOOKU

 

Jsme moderní mateřská školka rodinného typu vybudovaná na křesťanských základech evropské tradice.

Běžnou odměnou Vám bude radost z osobního růstu Vašeho dítěte.

Květen a červen v MŠ

5. – 28. 5. Týden v přírodě (Každý den sraz v 8:00 v MŠ, děti ať mají vhodné oblečení,      kola/odrážedla a ochranné pomůcky.)

27. 5.    Hudební workshop – vybíráme 50 Kč

1. 6.    Dětský den – dopolední program pro děti

3. 6.      Mše svatá s obyvateli DSVA na zahradě DSVA (Prosíme, ať děvčata mají šaty a všechny děti      kytičku.)

9. 6.    Výlet s MŠ

15. 6.    Třída Sluníček – výlet na kolech

18. 6.    Dopolední program pro tatínky. V 10:00 zpívání u kostela.

23. 6.    Focení

29. 6.    Loučení s předškoláky – dopolední program

 V případě teplého počasí budeme od 16. 6. chodit na koupaliště.

           

 Prosíme rodiče, aby děti natírali ochranným krémem. Děti ať mají vhodnou pokrývku hlavy.

  Prosíme o nahlášení dětí a provedení platby na letní prázdniny.

 

Den otevřených dveří - letos trochu jinak...

Při zahájení prezenčního vzdělávání aktualizujte všechny kontakty na účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků (telefonní číslo a e-mail).

Děkujeme MŠ Jabula

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis k PV se kona v souladu s platnými právními předpisy:

  • Školský zákon (561/2001 Sb.)
  • Správní řád (č. 500/2004 Sb.)
  • Vyhláška o předškoním vzdělávání (č. 14/2005 Sb.)

Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti rodičů významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne od 3. května do 14. května 2021.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním v MŠ.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem…), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdili, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Osobní podání žádosti v MŠ je možné po telefonické domluvě.

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu.

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkovaním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle §34b školského zákona. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k tápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Užitečné odkazy:

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

https://chcidatovku.cz/

 

 

Nové číslo účtu

Prosíme o zřízení nového souhlasu s inkasem z důvodu změny banky a čísla účtu MŠ Jabula

 

CREDITAS: 103659318/2250

 

Změnu proveďte do 9. 3. 2021.

 

Děkujeme

 

MŠ Jabula

Nedej se přemoci zlem,

ale přemáhej zlo dobrem.

(Bible, Římanům 12,21)

Veřejná sbírka MŠ Jabula

Prosíme Vás o příspěvek na herní prvek do zahrady Domu sv. Antonína pro Mateřskou školu Jabula v Moravských Budějovicích.

Finance budou využity na dětské, sportovní hřiště, které může využívat i široká veřejnost.

Děkujeme za Váš dobrovolný dar.

Číslo sbírkového účtu: 3400006077/7940

 Na všechny dárce pamatujeme v modlitbě.

Prosíme rodiče, aby nedávali do MŠ děti nachlazené, s rýmou, ani kašlem a dodrželi 14-ti denní karanténu v případě návratu ze zahraničí.

Děkujeme za dodržení tohoto opatření.

Prázdniny a svátky 2020/2021

 

Rychlé odkazy

Jak mohu přihlásit své dítě?

Osobnostní předpoklady, elektronická přihláška, školkovné

Pro rodiče

Důležité informace pro rodiče dětí.

Kalendář akcí

Aktuální přehled námi pořádaných akcí!

Jak mohu přihlásit své dítě?

Osobnostní předpoklady, elektronická přihláška, školkovné

Pro rodiče

Důležité informace pro rodiče dětí.

Kalendář akcí

Aktuální přehled námi pořádaných akcí!

Pošlete nám vzkaz

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Vyplňte formulář a pošlete nám vzkaz!

Náš příběh

Vize a filozofie školky JABULA.

Galerie

Prohlédněte si fotoreportáž našich aktivit.

Bůh mluví ke všem, ale neříká vždycky to, co chceme.

sv. Augustin

Nejvíc se naučíš tím, že budeš učit jiné.

sv. František Saleský

Láska a trpělivost ať tě provází, když rozkazuješ, i když napomínáš.

sv. Jan Bosco

Buď veselý, konej dobro a nedej na řeči druhých.

sv. Jan Bosco

Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat.

bl. Matka Tereza

Kontaktujte nás

1 + 1 =

Share This