Co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ

Hygiena

 • Samostatně používat toaletu (učitel pomáhá menším dětem utřít po použití záchodu).
 • Umývat si ruce před jídlem, utřít se do ručníku, vyčistit si zuby.
 • Vysmrkat se, používat papírové kapesníky.

Samostatnost v oblékání

 • Poznat si své oblečení, obout se, vyzout.
 • Oblékání a svlékání (dítě by si mělo zvládnout nasadit ponožky, uč. dětem pomůže, popř. připraví oblečení).

Stravování

 • Najíst se lžičkou, předškoláci vidličkou, nožem; umět pít z hrnku.
 • Snažit se o čistotu při stolování.
 • Zkoušet ochutnat nová jídla.

Respekt k učiteli

 • Reagovat na zavolání jména.
 • Udržovat pořádek ve skříňce.
 • Dokončit zadaný úkol.
 • Umět projevit slušné chování (pozdravit, poděkovat, poprosit, odpovědět na otázku).

Adaptační program

1 týden 

 • příchod dítěte s rodičem v 8 hodin (prosíme respektovat tuto hodinu  vzhledem  k tomu, že přijdete-li dřív, nemusí tu být kmenová učitelka)
 • pobyt dítěte s rodinným příslušníkem po dobu maximálně 1 hodiny (rodič je pasivní pozorovatel, sedí ve třídě, do dění nezasahuje, nemluví a neaktivizuje svoje dítě….)
 • odchází společně nejpozději po svačině

2. týden 

 • příchod dítěte s rodičem v 8 hodin (prosíme respektovat tuto hodinu vzhledem k tomu, že přijdete-li dřív, nemusí tu být kmenová učitelka)
 • učíme se „rituál loučení a přivítání s rodičem“
 • pobyt dítěte ve třídě bez rodiče po dobu maximálně 1 hodiny

3. týden 

 • příchod dítěte s rodičem v 8 hodin (prosíme respektovat tuto hodinu vzhledem k tomu, že přijdete-li dřív, nemusí tu být kmenová učitelka)
 • upevňujeme „rituál loučení a přivítání s rodičem“
 • pobyt dítěte ve třídě bez rodiče po dobu maximálně 3 hodin (předání dítěte proběhne v rámci „rituálu loučení s rodičem“ po pobytu venku ve školce)

4.– 5. týden 

 • příchod dítěte s rodičem v 8 hodin (prosíme respektovat tuto hodinu vzhledem k tomu, že přijdete-li dřív, nemusí tu být kmenová učitelka)
 • upevňujeme „rituál loučení a přivítání s rodičem“
 • pobyt dítěte ve třídě bez rodiče po dobu maximálně 4 hodin (předání dítěte proběhne v rámci „rituálu loučení  s rodičem“ po obědě)

V případě, že dítě nebude schopno zvládnout tento adaptační program, není dostatečně připraveno pro nástup do MŠ. Doporučuje se konzultace s dětským psychologem (Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno, Pedagogicko-psychologická poradna Moravské Budějovice) a hledání dalších možností.

 Je důležité si uvědomit, že případné nezvládnutí tohoto adaptačního programu není v žádném případě vina dítěte, rodiče ani učitelky, ale svědčí o nezralosti dítěte pro vstup do kolektivního zařízení s tímto počtem dětí.

Share This